Antenas

Lai rācija visu RF izejas jaudu izstarotu ēterā, nepieciešama salāgota antenas – fīdera sistēma. Pie nesalāgotas antenas, vai bojāta kabeļa, neatgriezenisks ļaunums var tikt nodarīts rācijas izejas jaudas pakāpei. Antenai un kabelim jābūt salāgotam ar maksimāli mazu SWR rādījumu. Ideāli ir SWR 1:1. Ja rādījums ir lielāks, tad RF signāls pilnībā netiek izstarots ēterā, bet atstarojas kabelī un slogo izejas tranzistoru(s) rācijas jaudas pakāpē.

Serviss veic antenas skaņošanu, regulēšanu. Pie nepieciešamības veiksim tās remontu. Skaņošana tiek veikta ar analizatoru MFJ-259 tieši pieslēdzoties sistēmai bez papildus kabeļu izmantošanas.

Izmantojot SWR mērītājus, netiek objektīvi izanalizēta antenu sistēma. Mērījumos var rasties kļūda.

Un atcerēsimiestikai noskaņota antena uz izmantojamā kanāla (13.kanāls 27,110 Mhz), var uztvert un noraidīt maksimāli tālu signālu.
Antenu skaņo izmantojot speciālu stendu, vai novietojot uz auto, tur kur tai paredzēts atrasties.